A.D. CRNAGORAPUT - kamenolom „TASKAVAC“

A.D. CRNAGORAPUT je dio koncerna STRABAG SE i ležište „Taskavac“ je organizaciono u nadležnosti MINERAL Grupacije, koja je organizaciona jedinica unutar koncerna STRABAG za eksploataciju mineralnih sirovina. MINERAL Grupacija je jedna od vodećih proizvođača kamenog materijala na tržištu sirovina u srednjoj, jugoistočnoj i istočnoj Europi.

Istorija Kamenoloma TASKAVAC
Istorija Kamenoloma TASKAVAC

[ ]

Proizvodi
Proizvodi

[ ]

Kontakt Kamenolom Taskavac
Kontakt Kamenolom Taskavac

[ ]

Transport - Logistika
Transport - Logistika

[ ]